Monika Masłoń graduated from Strzemiński Academy of Fine Arts in Łódź where she studied at the Faculty of Graphics and Painting, in the Multimedia Graphics Department.

 

Diploma in 2008 at the Photography Studio headed by Prof. Grzegorz Przyborek – photography installation “Małe Rzeczy” (Small Things) and at Photography and Video Image Studio headed by Prof. Konrad Kuzyszyn. In 2011-2016 she was PhD student at Polish National Film School in Łódź at Direction of Photography and TV Production department where she completed her PhD thesis entitled Do zobaczenia (See you), under the supervision of Prof. Józef Robakowski.

 

The scope of her arts activities is manifested mainly through realisations based on audiovisual material. She is a member of videopunkt group.

 

She participated in numerous exhibitions and shows. Her works were displayed during festivals such as: DOKLeipzig (2022, Germany), VERZIÓ (2022, Hungary), danubeVIDEOARTfestival 2013 (Austria), Łódź of Four Cultures 2012-GENERATIONS, Warsaw Festival of Art Photography (2011, 2009, 2015), Focus Łódź Biennale 2010, Photofetival (Łódź - 2009, 2014), Camerimage (2008) as well as exhibitions: Museum of Arts in Łódź (2013), Kordegarda Project – a Branch of Zachęta - National Gallery of Arts in Warsaw (2010), Manhattan Gallery in Łódź (2010, 2015), EL Gallery in Elbląg (2010), Flottmann-Hallen Gallery in Herne (2009), Studio Gallery in Warsaw (2009), Central Museum of Textiles in Łódź (2009).

 

In 2011 she undertook work at the Institute of Art Education APS in Warsaw where she conducts classes with the students of the department of Arts education in fine arts in Modern art activity, Intermedia projects, Video and activity in space.

 

She participated in numerous educational and arts projects such as: International Summer Academy in Scheersberg, Germany (photography workshops for European students), Between the West and the East - Crimea (coordination of art workshops and photography workshops), Belarus. Manual (photography workshops).

 

 

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 

 

 

Monika Masłoń jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi gdzie studiowała na Wydziale Grafiki i Malarstwa, na kierunku Grafika w zakresie multimediów.

 

Dyplom w 2008 roku, w Pracowni Fotografii pod kierunkiem prof. Grzegorz Przyborka - instalacja fotograficzna „Małe Rzeczy” oraz w Pracowni Fotografii i Obrazu Video prowadzonej przez prof. Konrada Kuzyszyna. W latach 2011-2016 była studentką studiów doktoranckich w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi (na Wydziale Operatorskim, Realizacji Telewizyjnej i Fotografii), gdzie zrealizowała pracę doktorską pt. Do zobaczenia, pod kierunkiem prof. Józefa Robakowskiego.

 

Zajmuje się działalnością artystyczną, głównie poprzez realizacje oparte na materiale audiowizualnym. Należy do grupy videopunkt.

 

Brała udział w wielu wystawach i pokazach. Pokazywała swoje prace m. in. podczas festiwali: DOKLeipzig (2022, Germany), VERZIÓ (2022, Hungary), danubeVIDEOARTfestival 2013 (Austria), Łódź Czterech Kultur 2012-GENERACJE, Warszawski Festiwal Fotografii Artystycznej (2011, 2009, 2015), Focus Łódź Biennale 2010, Fotofestiwal (Łódź - 2009,2014), Camerimage (2008) oraz wystaw m. in. w: Muzeum Sztuki w Łodzi (2013), Projekcie Kordegarda - Filii Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie (2010), Galerii Manhattan w Łodzi (2010, 2015), Galerii EL w Elblągu (2010), galerii Flottmann-Hallen w Herne (2009), Galerii Studio w Warszawie (2009), Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi (2009).

 

Od 2011 roku jest pracownikiem Instytutu Edukacji Artystycznej APS w Warszawie gdzie prowadzi zajęcia m.in. z przedmiotów: Współczesne działania artystyczne, Projekty intermedialne, Wideo i działania w przestrzeni dla studentów kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

 

Brała udział w wielu projektach edukacyjno-artystycznych m.in.: International Summer Academy w Scheersberg w Niemczech (prowadzenie warsztatów fotograficznych dla studentów z Europy), Między Wschodem a Zachodem – Krym. (koordynowanie warsztatów artystycznych i prowadzenie warsztatów fotograficznych), Białoruś. Instrukcja obsługi.(prowadzenie warsztatów fotograficznych).

 

 

 

 Shows and exhibitions:

 

 2022

 

“Extended Reality: DOK Neuland.THX 4 Nothing” at DOKLeipzig Festival,

Museum der bildenden Künste Leipzig

https://mdbk.de/ausstellungen/dok-neuland-2022/

https://www.dok-leipzig.de/en/dok-neuland

 

“VEKTOR VR” at VERZIÓ INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS DOCUMENTARY FILM FESTIVAL

Budapest, Hungary

https://www.verzio.org/en/2022/catalog/vektor-vr

 

“New Visual Narratives”, PWSFTviT, ŁÓDŹ, Poland

http://vnlab.filmschool.lodz.pl/wyszukiwanie/?pracownia=konferencje-projekty&projekt=nowe-narracje

 

“Was jetzt?”, Geschwister-Scholl-Haus Leipzig, Germany

 

2021

“I am mine” - a group exhibition by the women’s collective Golden Clouds at the Tymczasem Gallery at CK Zamek in Wroclaw, Poland

 

2020

“Löwen und Meerjungfrauen”, Galerie im Neuen Augusteum, Leipzig, Germany

 

2019

“Jikihitsu. The Signature of the Artist”, Old Gallery ZPAF, Warsaw, Poland

 

2018

show “VR ART”, Contemporaty art gallery MD_S, Wrocław, Poland


exhibition “Spiska 16”, Prom Gallery, Warsaw, Poland

 

09.11-01.12.2017

installation Przysłówek sposobu, stopień wyższy, Środkowa 8, Warszawa


16-17.09.2017
Show VR ART - sztuka w wirtualnej rzeczywistości
A part of:  14. Noc Kulturalna, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa


20.05-18.06.2017
group exhibition Pracuję od tygodnia i mam tylko czarną skrzynkę z ziemią
Galeria Władysława Hasiora (filia Muzeum Tatrzańskiego), Zakopane


23.06-27.06.2017
group exhibition: U-structure, Theater Of The City, Gjilan, Kosovo

 

05-10.07.2016

Wizje festival, Toruń

http://www.festiwalwizje.pl/

 

19.06-4.07.2015

solo exhibition Na Zawsze/For Ever, Imaginarium Gallery, Łódź, Poland

 

 

16-30.05.2015

group exhibition Przestrzeń wspólna, przestrzeń własna/Shared space, private space, Branicki Palace, Warsaw, Poland (Exhibition was a part of: 8th Warsaw Festival of Art Photography) 

http://www.wffa.eu/program_glowny_wystawy_polska_Przestrzen_wspolna.html

 

08.05. - 07.06.2015

group exhibition Frieden im Land - 70 nach 45, former synagogue, Friedrichstadt, Germany

 

04-05.2015

project WORDS AND PLACES (workshops and implementation of the action in the urban space with students of Institute of Art Education of the Academy of Special Education in Warsaw and the Institut für Kunstpädagogik, Universität Leipzig made with Andreas Wendt), Warsaw (Poland) and Leipzig (Germany)

http://studienart.gko.uni-leipzig.de/wordsandplaces/

 

20.03 – 17.04.2015

solo exhibition Do zobaczenia/See you, Manhattan Gallery, Łódź, Poland

 

 

13. 03. - 05. 04. 2015

group exhibition Frieden im Land? 70 nach 45, Eroffnungsausstellung Doris Rustig-Ladewig Stiftung, Schleswig, Germany

 

10.11.2014
project presentation COMFORT OF LONG-DISTANCE PERCEIVING, Objectifs, Singapore

 

30.09.2014-13.11.2014

artist-in-residence in Objectifs – Centre of Photography and Film, Singapore

http://www.objectifs.com.sg/monika-maslon/

 

5.06 – 3.10.2014

group exhibition 10. NeNNale – Memory

 

21-29.06.2014

participation in the art project Konflikt Dich!, Berlin, Germany

http://www.studienkolleg-zu-berlin.de/files/05_konflikt.pdf

 

05-15.06.2014

group exhibition Darkroom (Exhibition was a part of: Fotofestiwal 2014), ART_INKUBATOR, Łódź, Poland

http://www.fotofestiwal.com/2014/wystawy/filmschool-imaginarium/darkroom/?langmain=pl

 

27-29.06.2014

group exhibition Courage.Zentrale (Exhibition was a part of: 48 Hours Neukölln), Zentraler Ausstellungsort Neukölln Arcaden, Berlin, Germany

 

18-20.10.2013

group show danubeVIDEOARTfestival, Stadtkino Grein, Austria

 

24.10.2013

group show Labour in a Single Shot at the Goethe-Institut Athens, Athens, Greece

 

17.10.2013

group show Labour in a Single Shot at the Goethe-Institut Montréal, Montréal, Canada

 

04.10-17.11.2013

group exhibition Praca w jednym ujęciu/Labour in a Single Shot, Muzeum Sztuki, Łódź, Poland

 

11.10.2013-24.11.2013

group exhibition #20latfotografiipwsftvit, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, Poland

 

27-29.09.2013

group show Festiwal OtwARTa Wystawa, Muzeum Książki Artystycznej, Łódź, Poland

 

06.02.2013-17.03.2013

group exhibition Places, Galeria Lutnia, Łódź, Poland

 

15.09 -22.09.2012

group exhibition EASTERN EXPRESS. RETURN TO THE AVANT-GARDE (ŁÓDŹ OF FOUR CULTURES 2012 - GENERATIONS) THE FORMER PINKUS HOUSE, Lodz

www.youtube.com/watch?v=UF6_tz4mwLo

 

13.09.2012

group exhibition Dom – rytuał życia, Gallery Amfilada, Olsztyn

  

24.06.2012

presentation of works from workshops in Scheersberg (Germany), Bismarckturm

  

24.05.2012

group exhibition Twórcy-Pedagodzy, Gallery Center for the Promotion of Culture - South Praga, Warsaw

 

17.12.2011 presentation of works from workshops Internationale Akademie TRANSFER in Scheersberg (Germany) 15.09 - 03.10.2011 group exhibition Dalecy Bliscy, Gallery Amfilada, Olsztyn

  

31.04 - 14.05.2011

solo exhibition TYMCZASEM, Delfina Gallery, Warsaw (VII Warsaw Festival of Artistic Photography)

  

08.04 – 10.04.2011

group show (video art festival Points of View), Manhattan Gallery, Lodz

 

10.09 - 14.09.2010

Plac Wolności – art project in public space (Focus Łódź Biennale 2010)

 

31.07 - 26.09.2010

group exhibition MIASTO ŁÓDŹ, Projekt Kordegarda - Filia Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Warsaw

 

26.02. - 13.03.2010

group exhibition Łódź 05.09, Manhattan Gallery, Lodz

 

17.12.2009 - 22.01.2010

group exhibition VIDEOLABOLATORIUM, Gallery EL - Center for the Arts in Elblag

 

07.11 – 13.12.2009

group exhibition Wzajemne oddziaływania, Gallery Flottmann-Hallen, Herne, Germany

 

07.08.2009

video show (Film and Art Festival TWO BANKS), Kazimierz Dolny, Janowiec

 

04-28.06. 2009

group exhibition PUNKT VIDEO, Studio Gallery, Warsaw

 

29.05.2009

group show Review of short films - 4’62 “, Hall of the Faculty of Architecture, University of Bialystok,

 

08 – 17.05.2009

group exhibition Fabryka Fotografii, Art Center Patio AHE, Lodz (Fotofestiwal) 02.05.2009 group exhibition Archiwum/Teraz, East Gallery, Lodz (Fotofestiwal)

 

08 - 19.05.2009

solo exhibition Monika Masłoń, fotografie, Emergency Exit Gallery, The Old House of Culture, Warsaw (V Warsaw Festival of Artistic Photography)

 

03. 04.2009

group show video● BROTFABRIK, Caligariplatz, Berlin

 

03-04.04.2009

group show video● (Festiwal Łodzią Po Wiśle), Luna Theater, Warsaw

 

19.03.2009

group show video● Ad Arte, Poznań

 

30.01 - 29.03.2009

group exhibition ASP Rocznik 2008 ,Central Museum of Textiles, Lodz 04.12.2008 group show video● (Camerimage), Łódź

 

15.11.2008

group show video●, Kino LAB, Centre for Contemporary Art, Warsaw

 

20.10.2008

group show (Festiwal Vivisesja’08), Poznań

 

from 11.10.2008

Myspace.ldz.02 (project that uses showcases, located in the center of the city of Lodz, as an object of artistic intervention)

 

15.09-10.10.2008

group exhibition Mam plan, Nizio Gallery, Warsaw

 

07.08.2008

group show PROJEKCJA v13 / Pracownia Multimediów ASP w Łodzi (the Festival of Dialogue of Four Cultures) Lodz

 

12.07.2008

group show ASP Łódź - pracownia multimediów (PODWODNY WROCŁAW 100% NON-PROFIT INDEPENDENT FESTIWAL) Wrocław

 

12.03 - 02.04.2008

XXV group exhibition contest them. Strzeminski, Kobro Gallery, Lodz (Award Marshal of Lodz)

 

17 – 24. 11.2007

group exhibition Intermedia Group Meetings Art exhibition, old factory tights, ul. Pomorska 77, Lodz