<
1 /

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: galleryPhotos

Filename: subpages/work.php

Line Number: 64

0
>
>>

Blue is poisonous

 

multimedia VR project, 2017, 00:04:00

 

After wearing glasses, at first we see only blackness, emptiness. Simple geometric elements, arranged in more complex structures, slowly appear to the rhythm of pulsating light and then disappear, fragment by fragment. Subsequent scenery that appears is subject to the same rules. Despite the uniform rhythm, the dynamic of change is varied. Waiting for something to happen turns into a feeling of inability to experience fully what exists. Time ends and seems to be accelerating; the end is inevitable.

“Blue is poisonous" uses VR not to create a hyper-realistic world, but to create a metaphor. Although the work has an immersive effect on the centre of gravity, it has been shifted to the creation of a story about change, creation and disintegration, existence and non-existence.

 

Showcase "VR ART - art in virtual reality" as part of the 14th Cultural Night at the Municipal Art Gallery in Częstochowa; http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,22407291,Jak-uchwycic-te-noc-zuzanna-suliga-o-14-nocy-cultural-w.html ;

 

Coding: Marcin Puchalski (MindHelix)

 

//

 

Niebieski jest trujący

 

realizacja multimedialna VR, 2017, 00:04:00

 

Po założeniu okularów widzimy początkowo tylko czerń, pustkę. Powoli w rytm pulsującego światła ukazują się proste geometryczne elementy układające się w bardziej złożone struktury, by następnie fragment po fragmencie zniknąć. Kolejne ukazujące się scenerie podlegają tej samej zasadzie. Pomimo jednostajnego rytmu dynamika zmian jest zróżnicowana. Długie czekanie na to co się wydarzy przeradza się w uczucie niemożności doświadczenia w pełni tego co istnieje, czas się kończy i wydaje się przyspieszać, a koniec jest nieuchronny.
Praca “Niebieski jest trujący” wykorzystuje VR nie do kreowania hiperrealistycznego świata, ale do stworzenia metafory. Choć praca niewątpliwie oddziałuje immersyjnie środek ciężkości został przeniesiony na stworzenie opowieści o zmianie, powstawaniu i rozpadzie, istnieniu i nieistnieniu.

 

Pokaz "VR ART - sztuka w wirtualnej rzeczywistości" w ramach 14. Nocy Kulturalnej w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie; http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,22407291,jak-uchwycic-te-noc-zuzanna-suliga-o-14-nocy-kulturalnej-w.html ;

 

Kodowanie: Marcin Puchalski (MindHelix)