<
1 /

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: galleryPhotos

Filename: subpages/work.php

Line Number: 64

0
>
>>

Adverb of manner, comperative degree

 

A sculptural installation in the urban space of ul. Środkowa 8, Warsaw, 2017;

 

The installation consists of linear elements placed in the space of the premises at the corner of Stalowa and Środkowa Streets in Warsaw. The lines, which initially seem chaotic, are located on several planes and while changing point of view they form the LEPIEJ (BETTER) inscription. The installation could be viewed from the outside through the window wall. The space in which it was located was filled with a gradient of light (from red to blue). From the letter E "flowed out" a shiny waterfall. The whole installation was a bit like a decoration after a rally or party, or an enigmatic shop window. During the opening, the participants who managed to find and read the adverb of the manner at comperative degree were asked to record a sentence with a guessed word. Sentences usually referred to what used to be, or will be, better. The work on nostalgia and dreams referred, among other things, to the changes taking place in the space of the Prague north district.

 

Work description accompanying the installation: It is best to look at the installation by moving. Try to walk along the windows or jump up. Find an adverb of the manner at comperative degree. The work combines a passion for words, multiplication, movement and sparkles (Ania) and for letters, geometry, motionlessness and black (Monika). It is the result of the meeting.

 

Authors: Monika Masłoń, Anna Wójcik

 

//

 

Przysłówek sposobu, stopień wyższy

 

Instalacja rzeźbiarska w przestrzeni miejskiej ul. Środkowa 8, Warszawa, 2017;

 

Instalacja składająca się z linearnych elementów rozmieszczonych w przestrzeni lokalu na rogu ulic Stalowej i Środkowej w Warszawie. Znajdujące się na kilku płaszczyznach linie - sprawiające początkowo wrażenie chaosu - poprzez zmianę punktu widzenia układają się w napis LEPIEJ. Instalacje można było oglądać z zewnątrz przez ścianę okien. Przestrzeń, w której się znajdowała wypełniona była gradientem świetlnym (od czerwonego do niebieskiego), a z litery E “wypływał” połyskujący wodospad. Całość przypominała nieco dekorację po zakończonym już wiecu czy przyjęciu, albo enigmatyczną wystawę sklepową. Podczas wernisażu uczestnicy którym udało się odnaleźć i odczytać przysłówek sposobu w stopniu wyższym proszeni byli o nagranie zdania z odgadniętym słowem. Zdania odnosiły się zwykle do tego co kiedyś było, lub kiedyś będzie lepiej. Praca o nostalgii i marzeniach odnosiła się m.in. do zmian zachodzących w przestrzeni dzielnicy Praga północ.

 

Opis pracy towarzyszący instalacji: Instalacje najlepiej obejrzeć ruszając się. Spróbuj przejść się wzdłuż okien albo podskoczyć. Znajdź przysłówek sposobu w stopniu wyższym. Praca łączy zamiłowanie do słów, powielania, ruchu i błyskotek (Ania) oraz do liter, geometrii, bezruchu i czerni (Monika). Jest efektem spotkania.

 

Autorki: Monika Masłoń, Anna Wójcik